Det här är Gällivare Energi

Vi värmer varandra – det är lite av vår devis. Dels den faktiska värmeaspekten i att vi producerar el och värme för tusentals människor, dels den mänskliga värmen i att vi värnar om det lokala, samt att vi värdesätter långsiktig trygghet och enkelhet för våra kunder.
Gällivare energi ägs till 100 % av Gällivare kommun och det innebär att den verksamhet som bolaget bedriver ska generera nytta till samhället lokalt. Hållbarhetsfokus genomsyrar arbetet inom Gällivare kommun tillika de kommunalägda bolagen.

Hur produceras fjärrvärmen?

Vår fjärrvärme produceras till största del i vårt kraftvärmeverkI ett kraftvärmeverk produceras bådevärme och el, på så sätt utnyttjas det använda bränslet maximalt. Dessutom är det en stor tillgång för energisystemet eftersom elen kan produceras helt oberoende av väder och årstid.  

Vi använder trädbränslen, skogsrester och torv som bränslekällor. Genom att ta tillvara på energin som finns i restprodukter från skogsindustrin kan vi göra värme- och elproduktionen mer hållbar för klimatet och samtidigt uppnå en högeffektiv produktion som är stabil och pålitlig, såväl vinter som sommar. 

40 år av värme

Det bolag som vi är idag grundades 1977 under namnet Gällivare Värmeverk då närvärmenät i samhällena köptes upp, byggdes samman och byggdes ut för att nå fler fastigheter. Grunden lades med syftet att tillhandahålla fjärrvärme lokalt i Gällivare kommun och syftet har varit samma ända sedan dess. Under början av 80-talet byggdes de första pannorna i vad som då kallades värmeverket och fram tills 90-talet var det mestadels flerbostadshus och större fastigheter som var anslutna till fjärrvärmenätet. Därefter skedde en stor utbyggnad av nätet som gjorde att flertalet villaområden också kunde få fjärrvärme. Ett par år senare stod eget fjärrvärmenät i Koskullskulle klart och drygt tio år senare byggdes nätet i Koskullskulle ihop med fjärrvärmenätet i Gällivare/Malmberget.

Vi har försett Gällivare, Malmberget och Koskullskulle med värme och energi i över 40 år och våra ambitioner är att fortsätta att göra det under lång tid framöver. Vi ser långsiktigt på verksamheten och följer utvecklingen samt strävar efter att uppnå hårt ställda klimatmål för såväl region som för riket i stort.

Tidslinje

1977
1977
Bolaget Gällivare Värmeverk grundas
1977
1983
1983
”Värmeverket” får nya pannor
1983
1984
1984
Fjärrvärmenäten i Gällivare och Malmberget byggs ihop
1984
1987
1987
Värmeverket köper Torvbolaget av LKAB
1987
1996
1996
Omfattande utbyggnad av fjärrvärmenät till villaområden
1996
2007
2007
Beslut om att bygga nytt kraftvärmeverk
2007
2007
2007
Fjärrvärmenät i Koskullskulle byggs klart
2007
2011
2011
Invigning av nya kraftvärmeverket
2011
2011
2011
Namnbyte till Gällivare energi
2011
2017
2017
Fjärrvärmenätet i Gällivare/Malmberget byggs ihop med nätet i Koskullskulle
2017

Organisation

Styrelse

Tommy Nyström (s), ordförande
Andreas Pettersson (mp), vice ordförande
Dick Sundström (m), ledamot
Ove Haarala (v), ledamot
Henrik Rynbäck (mp), ledamot
Rory Blom (SD), ledamot
Vivi Eriksson (s), ledamot

Företagsledning

Per-Erik Kaati

Distribution

Jan Åhl

System/information/IT

Kundkontakt för fjärrvärme

Emelie Kemi

Kundadministratör

Per-Erik Kaati

Distribution

Mikael Wennström

Distributionstekniker

Karriär & Studier

Arbeta hos oss

För tillfället har vi inga lediga tjänster.

Drifteknikerutbildning i Härnösand

Hos oss på Gällivare Energi AB ser vi ett rekryteringsbehov framöver. Utbildningen Drifttekniker kraft & värme läser du i Härnösand till en examen som ger alla möjligheter till jobb, kanske hos oss. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om jobbet i sig.

Student

Hos oss kan du som student göra ditt examensarbete eller ett projektarbete inom en specifik kurs.  Ta gärna kontakt med oss för att höra om möjligheter. 

Studiebesök 

Är ni nyfikna på vår verksamhet? Välkomna att boka in ett besök hos oss och lär er mer om kraftvärme. 

Så hanterar vi dina personuppgifter