Hållbarhetsbesked

Hållbarhetsbeskedet innebär att Gällivare Energi AB har ett enligt svensk lag godkänt kontrollsystem för sin hantering av hållbara partier av biobränslen respektive biodrivmedel. Ett hållbarhetsbesked är ett beslut som utfärdas av Energimyndigheten och ett bevis på att levererade biodrivmedel respektive biobränslen som används för produktion av el, värme, kyla och/eller bränslen är hållbara.

Trädbränslen som används vid Gällivare energi kommer från Sverige med geografisk spridning från Gällivare med en radie om ca 300 km.

Årlig rapportering till Energimyndigheten för hållbarhetsbesked

Rapporterat för år 2023:

  • Skogsbiomassa (Trädflis från grenar, toppar och rundved): 107 GWh
  • Annan restprodukt (Spån från sågverken i Norrbotten): 98 GWh
  • Annan restprodukt (Pellets från Norrbotten): 10 GWh
  • Flytande biobränsle (Bioolja): 0 GWh