Gällivare Energi

Vi har producerat och distribuerat vår egen energi i över 40 år och levererar idag fjärrvärme till privatpersoner och företag i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Vi finns nära dig och erbjuder genuin trygghet och hög tillgänglighet genom enkel kontakt. Dessutom kan vi erbjuda 100 % klimatneutral fjärrvärme.

Driftinformation: 

Vi har för närvarande inga driftstörningar.

              Medeltemperatur Gällivare:               

maj 2024: 8,6     maj 2023: 6,5     Normal:  5,5 

GE kundadministratör
Nyheter

Sök till oss: Nu stärker vi upp vårt team – lediga tjänster

Idag är vi totalt 24 st anställda i vårt team på Gällivare Energi. Vårt dagliga mål är att med bästa servicen leverera trygg och hållbar …

Läs mer →
Nyheter

Driftstörning fjärrvärme 2024-06-25

Vi har en mindre driftstörning, anläggningarna är under uppstart men det tar ett tag innan vi är tillbaks i normal drift. Vi beklagar det inträffade. …

Läs mer →
Nyheter

Trevlig midsommar!

Vi önskar alla där ute på nätet med familj & vänner en riktigt trevlig midsommar!   Några visdomsord från oss: * Kör försiktigt om ni …

Läs mer →

Fjärrvärme

Dagens fjärrvärme är både resurssnål och miljövänlig samtidigt som det är ett bekvämt och säkert sätt att värma upp bostäder och företagslokaler. Det har en mycket hög driftsäkerhet och är en allmänt mycket tillförlitlig värmekälla.

Vi hjälper både privatpersoner och företag till bekymmersfri och kostnadseffektiv uppvärmning av villan, kontoret eller vilken lokal det än rör sig om.

thumbnail youtube

Kund hos Gällivare Energi

Vi är en lokal aktör på energimarknaden och av den anledningen är vi också extra måna om att värna om det lokala.  Att vara kund hos oss innebär att vi tillsammans hjälps åt för att skapa arbetstillfällen och ger oss alla möjligheten att påverka vår direkta närmiljö. 

Som kund hos oss har du dessutom enkel och bekymmersfri kontakt med oss genom ett telefonnummer som du ringa dygnet runt om du behöver komma i kontakt med oss – oavsett om du är ny kund eller har varit kund i 20 år. 

Totalt tillhandahåller vi fjärrvärme/el till drygt 1900 privat- och företagsanläggningar.

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling innebär ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”, som Brundtlandrapporten beskrev det 1987.  Hållbarhet kan definieras som 3 komponenter: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och vårt mål är att arbeta med alla dem. 

Hållbarhetsarbetet är grundstenen i Gällivare kommuns tillika i Gällivare Energis målstyrningsarbete och våra mål kopplas till de övergripande Agenda 2030 målen. 

Ett av våra mål är att leverera fossilfri fjärrvärme år 2030 men redan idag kan du som kund teckna ett separat tilläggsavtal för ”Klimatneutral fjärrvärme”.

Ska du gräva? Kolla först!

Innan du ska påbörja ett grävarbete måste du försäkra dig om att det inte finns några ledningar där du har tänkt gräva. 

Ledningskollen är en helt gratis webbtjänst som både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner eller andra som ska planera eller utföra markarbeten kan använda sig utav. 

Läs mer om hur ledningskollen fungerar för olika användare 

SMS-meddelande vid driftstörning i fjärrvärmen

Gällivare Energi tillsammans med Gällivare kommun och Top bostäder har infört en sms-tjänst. 

Detta för att snabbare och säkrare nå ut med information till hushåll och företag om störningar i samhället. Exempelvis fjärrvärme, vattendistribution, sophämtning eller liknande

Omställning av energisystemet i Gällivare till industriell restvärme

Gällivare Energi driver ett treårigt projektet som ska bidra till att lösa utmaningen om ett mer hållbart och smart energisystem i Övre Norrland. Projektet skapar förutsättningar att införa ett uppdaterat system för fjärrvärme i Gällivare, redo att effektueras 2026 eller när LKABs och Hybrits produktion av fossilfritt stål kommit igång.

Medfinansiärer till projektet ”Omställning av energisystemet i Gällivare till industriell restvärme”

Medfinansieras av Europeiska Unionen
Medfinansieras av Region Norrbotten

Natur och miljöboken

Vi samverkar till en hållbar utveckling i vårt samhälle och i samarbete med Svenska Kunskapsförlaget delas Natur & Miljöboken ut till Gällivare kommuns mellanstadieelever. 

Natur och Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som kostnadsfritt delas ut till barn i årskurs 4-6 i de skolor som är intresserade av att jobba med materialet. 

Skolornas Dundret runt

Vi är med och möjliggör att skolornas dundret runt kan genomföras där alla elever i Gällivare kommuns grundskolor bjuds in till två dagars riktig skidfest.  

https://www.dundretrunt.com/skolornas-dundret-runt/

En del av Gällivare kommun

Gällivare Energi drivs som ett enskilt aktiebolag men ägs till 100 % av Gällivare kommun. Därigenom finns en stark ägare bakom verksamheten och borgar för långsiktighet i bolaget.

Vi har funnits sedan slutet av 70-talet och vi kommer att finnas kvar länge framöver.