Vi köper energived

Gällivare Energi köper in trädbränslen

Vill du sälja trädbränslen till Gällivare Energi

Hållbarhetsbesked

Frågor och svar

Gällivare Energi köper in trädbränslen

Vi är en lokal aktör på energimarknaden och av den anledningen är vi också extra måna om att värna om det lokala, därför köper vi gärna in lokalt trädbränsle till vår produktionsanläggning i Gällivare. Funderar du på att avverka eller gallra så har du möjlighet att sälja ditt virke till Gällivare Energi för att slippa dyra transporter ner till kusten. Vanligast är att vi köper energived fritt levererat vårt bränsleupplag. Inmätning av virket sker på vågen vid Gällivare Energi eller vid/med annan överenskommen mätplats/mätmetod.

Vill du sälja trädbränslen till Gällivare Energi

Innan ni kontaktar oss:

 • Läs gärna igenom ”Frågor och svar” längre ned på sidan där ni kanske finner svaret på någon av era funderingar
 • Vi behöver följande uppgifter av er:
  • Namn
  • Mobiltelefonnummer
  • E-postadress
  • Fastighetsbeteckning och plats, varifrån trädbränslet avverkas
  • Transportsträcka till där trädbränslet finns
  • Volym, trädslag och typ av trädbränsle ni vill sälja

Först berättar man vad man vill sälja och sen vart det finns och vilken ersättning man önskar sig. Sen lägger man upp en plan för när och av vem transport kan ske. När båda parter är nöjda upprättas ett avtal där priser, volymer och övriga överenskommelser framgår.

skicka gärna E-post till Niklas (se kontakt nedan) med era frågor/er intresseanmälan så kontaktar han er så fort som möjligt.

Kontakt

Niklas Aurö
E-post: niklas.auro@gallivareenergi.se
Telefon: 0970-755 82

Hållbarhetsbesked

Hållbarhetsbeskedet innebär att Gällivare Energi AB har ett enligt svensk lag godkänt kontrollsystem för sin hantering av hållbara partier av biobränslen respektive biodrivmedel. Ett hållbarhetsbesked är ett beslut som utfärdas av Energimyndigheten och ett bevis på att levererade biodrivmedel respektive biobränslen som används för produktion av el, värme, kyla och/eller bränslen är hållbara.

Skog som är skyddsvärd får inte avverkas och Gällivare energi kan inte köpa den. Vid försäljning av bränsle till Gällivare Energi kommer vi att begära in virkesanmälan som ett bevis på att inga skyddsvärda skogar avverkas eller köps in. Viktigt att kunna säkerställa spårbarhet. Man behöver helt enkelt kunna spåra bakåt från vilken plats som virket kommer ifrån. det görs genom att säljaren uppger fastighetsbeteckning på marken där virket har avverkats.

Trädbränslen som används vid Gällivare energi kommer från Sverige med geografisk spridning från Gällivare med en radie om ca 300 km.

 

Frågor och svar

Vanliga begrepp inom skogsindustrin

Bakaved syftar på de yttre, barkklädda, halvrunda delarna av timmerstocken som bildas vid sågning.

Volymmått, klicka här för att läsa mer om m3fub, m3fpb, m3sk, m3to, m3t och m3s på skogskunskap.se

Grot är ett samlingsnamn för grenar och toppar.

 

Vad för trädbränslen köper ni in?

Vi köper alla sorters trädbränslen (energived, massaved, brännved, grot, flis och träddelar). Rester från sågverk, bakaved, spån eller torrflis. Vi köper även färdig flis eller hela stockar. Däremot så köper vi INTE in returträ (emballage, lastpallar, rivningsvirke och träavfall från industrin) eller RT-flis (flis från returträ). Vi köper heller INTE in trädbränslen från skyddsvärd skog som inte får avverkas.

Vem mäter in trädbränslet?

Gällivare energi har godkänd virkesmätning av flis och rundved. Sönderdelade material som spån och flis mäts in hos Gällivare Energi genom en fastställd standard. I Korthet så vägs materialet och samlingsprov tas från leveransen för att sedan torkas i ugn för att kunna räkna fram fukthalten. Värmevärden tas antingen från standardvärden eller så analyseras bränslet. Värmevärde tillsammans med fukt och vikt utgör grunden för beräkning av energiinnehåll.

M3Fub eller ton?

En kubik eller M3fub väger ca 1ton. Vikten varierar något beroende av dimensionen, trädslag eller när på året som avverkning sker.

Transporter?

Gällivare Energi äger inga egna transportfordon men kan vara behjälplig med att hänvisa till lämplig transportör. Gällivare energi tar inte betalt för transporten utan den faktiska kostnaden för transport betalas av säljaren. Gällivare energi kan beställa transport åt säljaren. Kvistade träd körs med timmerbil. När det gäller träddelar och grot så körts det i en speciell bil med täckta sidor och är avsevärt dyrare i transport, dels för att bilen är dyrare, dels för att vikten blir mindre när man lastar träd med kvistar, grenar och toppar.

Transportsträckor?

Gällivare energi köper trädbränslen med en radie om ca 15 mil med utgångpunkt från Gällivare. Har du bränsle som har längre sträcka kan det även finnas möjlighet att köpa.

Köper ni in små volymer?

Minsta volymer som är möjligt att köpa handlar om vilka volymer som är lämpliga att transportera.
En timmerbil rymmer 3 travar (paket) och varje trave väger ca 15 ton (m3fub). Vilket är den minsta volymen för att inte transporten ska bli för kostsam. Man bör därför aldrig sälja mindre än 1 trave, gärna 3 travar. Det är alltså transportmöjligheterna som styr vilka minsta volymer som är möjlig att köpa/sälja.

Energived, vad är det?

Massaved och timmer är vanliga begrepp som användas av massabruken och sågverken. Energived klassas oftast ved som inte duger som sågtimmer eller till att göra massa av om man skulle fråga skogsnäringen. Vi som gör energi ser på det med lite andra ögon och kallar vanligen all ved för energived om den är kvistad. Klena träd till grövre träd som har för avsikt att bli bränsle i vårt kraftvärmeverk kallar vi ofta för energived. Brännved är också ett förekommande begrepp som är stockar som ska gå till energiutvinning. Energived som ska eldas torkas innan den sönderdelas för att få en bättre förbränning. Grot och träddelar är också en form av energived fast trädelarna har kvar kvistarna.