Fjärrvärme företag

Vi erbjuder marknadsmässiga priser på lokalt producerad fjärrvärme för företag i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Med Gällivare Energi får ditt företag en leverantör som finns nära dig och som erbjuder trygg och okomplicerad kontakt.

Fjärrvärme för företag

I dagsläget förser vi flertalet företag inom en rad olika branschområden med uppvärmning genom fjärrvärmeavtal för företagDet är ett resursbesparande sätt att värma upp verkstadslokalen, industrifastigheten eller för bostadsrättsföreningen att förse boende i flerbostadshus med värme.  

Fjärrvärme är ett mycket driftsäkert sätt att värma upp lokaler och fastigheter samt kräver minimalt med tillsynInstallation och anslutning av fjärrvärme sker dessutom till en låg kostnad och medförstabil och hållbar uppvärmning över lång tid. Fjärrvärme är en investering i såväl företaget som i den direkta närmiljön.  

Ansluta till fjärrvärme

Gällivare Energi hjälper dig och ditt företag med fjärrvärmeanslutningen och kan antingen erbjuda leverans och montering av fjärrvärmecentral eller att du som företagskund svarar förfjärrvärmecentral själv.  

Installera fjärrvärme- så här går det till

1.Lämna intresseanmälan

Du kan lämna intresseanmälan direkt här på sidan eller kontakta oss. Vi kontrollerar om det finns fjärrvärme i närheten av din fastighet. Vi kontaktar er för att gemensamt gå igenom förutsättningarna för en fjärrvärmeanslutning.

2. Offert och avtal

Vi lämnar en offert på fjärrvärmeanslutning utifrån vår överenskommelse. Efter beställning översänder vi fjärrvärmeavtal för undertecknande.

3. Grävning och installation

Vi gräver från gatan fram till din fastighet och lägger ner isolerade fjärrvärmerör. Anslutningen sker enligt vår överenskommelse där vår leveransgräns är avstängningsventilerna på insida vägg. Nu är det klart för invändig installation av fjärrvärmecentral.

3. Återställning utomhus

Efter att grävarbetet och rördragningen är klar fyller vi igen schaktet i gatan och på tomten. Vi återställer tomten i det skick den var innan vi började gräva.

4. Idrifttagning av fjärrvärmecentral

När installationen av fjärrvärmecentralen är klar ska kunden kontakta oss. Vi monterar en värmemätare och därefter är anläggningen klar att tas i bruk.

Nu är arbetet klart men som kund kan ni kan vara trygga med att vi alltid finns till hands om ni behöver hjälp eller har frågor. Vi ser fram emot en långsiktig relation med er.

Om något skulle hända med värmen eller varmvattnet i er fastighet så når ni oss på ett telefonnummer dygnet runt året om!

Fjärrvärmepriser för företag

Prismodellen för företag är uppbyggd utifrån två delar, kundens energiförbrukning över året samt effektuttaget. Prismodellen består av två komponenter, energipris samt effektpris. 

Energipris 

Kostnaden för att producera värme varierar över året, där vi har den högsta produktionskostnaden på vintern. Därför är energipriset indelat i tredelar vår/höst-sommar-vinter.  

Effektpris

Dimensioneringen av fjärrvärmesystemet utgår från uttaget under den allra kallaste perioden på året. Vår prismodell baseras på uppmätt dygnsmedeleffekt, men inkluderar endast effektuttag ner till -24C för att minska variationerna i fjärrvärmekostand mellan olika år.

Nedan finner du informationsblad om fjärrvärmepriser för företag

Klimatneutral fjärrvärme

Vi tänker på och bryr oss om miljön, både i vår direkta närhet och i det större perspektivet. Därför erbjuder Gällivare energi våra kunder möjligheten att få 100 % klimatneutral fjärrvärme. Det innebär att den värme som du köper av oss produceras med enbart förnyelsebara energikällor och är ett enkelt sätt att både värna om klimatet och också att bidra till en hållbar närmiljö i Gällivare kommun.