Kundservice

Är det något du undrar över angående fjärrvärme? Eller behöver du hitta manualen till din fjärrvärmecentral? Du kanske är på väg att sälja din bostad och ska göra ett ägarbyte? Här har vi samlat matnyttiga tips, information, blanketter och manualer som du snabbt kan bli hjälpt av.

Driftinformation: 

Vi har för närvarande inga driftstörningar.

              Medeltemperatur Gällivare:               

Mar 2024: -5,3     Mar 2023: -10,1     Normal:  -6,8 

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralen i din bostad tar det heta vattnet som transporteras genom rör i marken och använder det för att värma upp det vatten som du förbrukar. Genom en värmeväxlare i fjärrvärmecentralen värms både det vatten som går i husets element och det vatten som går till kranar och duschar. I den processen kyls fjärrvärmevattnet ner för att värma upp det vatten som du förbrukar i hemmet och fjärrvärmevattnet leds därefter tillbaka till värmeverket där det värms upp igen.

Fjärrvärmecentralen är liten i storleken, behöver minimalt med underhåll, har hög driftsäkerhet och varken låter eller luktar. Själva centralen har dessutom lång livslängd och är ett tryggt och bekvämt sätt att värma upp bostaden. Du ställer helt enkelt in hur varmt du vill ha i bostaden och så tar fjärrvärmecentralen hand om resten. Enkelt och smidigt.

Din fjärrvärmecentral

En av fjärrvärmens stora fördelar för kunden är att det är tryggt och enkelt. Fjärrvärmecentralen sköter sig själv och anpassar uppvärmningen efter hur kallt det är utomhus. Tillsammans med utegivaren anpassar fjärrvärmecentralen värmen automatiskt efter behovet och säkerställer ett jämnt inomhusklimat året runt. Den kan också ställas in efter veckoprogram med exempelvis schemanlagd nattsänkning eller ett frostskyddsläge vid längre frånvaro.

Till villor installerar vi idag Metro ThermsSuperb D fjärrvärmecentral

Dags att byta fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentralen är enkel och sköter sig för det mesta själv. Den har lång livslängd och oftast håller den i 20 – 30 år. Insatserna som krävs för att systemet ska fungera bra är små. 

Under årens lopp kan rörliga delar behöva bytas och ibland kan en översyn av centralen vara bra för att den ska fungera optimalt. Här hjälper vi gärna till med råd och tips.

Om du har funderingar om din fjärrvärmecentral bör bytas ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Vi tar din självrisk

Vi har för dig som villakund tecknat en försäkring om självriskeliminering. Försäkringen täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. 

Om en skada uppstår kontakta först ditt försäkringsbolag och därefter oss så får du all information kring detta.

Flytt och ägarbyte

Har du sålt bostaden samt har fjärrvärmeavtal med Gällivare energi? När du ska flytta från bostaden stannar fjärrvärmecentralen med bostaden och du måste göra ett ägarbyte och den nya fastighetsägaren upprättar ett nytt avtal vid inflyttning.

Inför datumet för ägarbytet gör vi en extra avläsning av förbrukningen och du som flyttar från bostaden får därefter en slutlig faktura på din förbrukning. Den förbrukning som sker efter den extra avläsningen betalar sedan den nya fastighetsägaren.

SMS-meddelande vid driftstörning i fjärrvärmen

Gällivare Energi tillsammans med Gällivare kommun och Top bostäder har infört en sms-tjänst.

Detta för att snabbare och säkrare nå ut med information till hushåll och företag om störningar i samhället. Exempelvis fjärrvärme, vattendistribution, sophämtning eller liknande samhällsfunktioner. Denna tjänst är kostnadsfri för dig som mottagare.

Vid en driftstörning eller annan samhällsviktig information skickas ett sms till mobiltelefonen. Om mobiltelefon saknas på adressen ringer det automatiskt på den fasta telefon, där ett intalat meddelande läses upp. När ett SMS meddelande kommer från denna tjänst visas avsändaren som ”GVEenergi” och till fast telefon visas avsändarnummer 08-545 392 77.
Sms-tjänsten är ett komplement till Gällivare Energis webbplats, gallivareenergi.se och Facebooksida. I vissa fall användes även radio, tv och tidningar som informationskanaler.

Kontrollera att rätt telefonnummer finns på din adress.
För att meddelandet ska komma fram är det viktigt att ditt mobilnummer är kopplad till rätt adress. Detta är speciellt viktigt om du har ett företagsabonnemang eller kontantkort.

Gå in på medborgarportalen och följ anvisningarna.

  • Kontrollera att telefonnumren på din adress stämmer.
  • Kontantkortstelefoner och jobbmobiler är kanske inte kopplade till din bostadsfastighet.
  • Det går att lägga samma mobilnummer till flera fastigheter, exempelvis fritidshus.
  • Om ditt nummer inte finns i registret eller något nummer saknas, så kan du själv lägga in det.

Har du frågor om detta så kan du vända dig till oss,
telefon 0970-755 80 (växel) eller info@gallivareenergi.se
Ange ”Fråga om UMS-tjänsten” i ämnesfältet.

Ska du gräva - kolla först!

Innan du ska påbörja ett grävarbete måste du försäkra dig om att det inte finns några ledningar där du har tänkt gräva.

Ledningskollen är en helt gratis webbtjänst som både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner eller andra som ska planera eller utföra markarbeten kan använda sig utav.

Läs mer om hur ledningskollen fungerar för olika användare

Besök ledningskollen.se

Dokument och blanketter

Frågor och svar

Fjärrvärmeanläggningen följer alltid fastigheten, men eftersom ny ägare tillträder måste också ett nytt fjärrvärmeavtal tecknas med den nya ägaren. I samband med det sker också en extra avläsning innan datumet för ägarbytet som en slutavläsning för tidigare ägare. Gällivare energi ska meddelas inför ägarbytet och ser därefter till att tidigare ägare debiteras fram till sista avläsningsdatum och nya ägaren debiteras från och med sista avläsningsdatum innan ägarbytet. Ni kan göra flyttanmälan via ”Mina sidor” eller via ”ägarbytesblankett”.

Här kan du ladda ner en ägarbytesblankett

 

Installationskostnaden för fjärrvärme för privatpersoner ligger för närvarande på 87 500 kr (inkl. moms). Kostnaden för nyttjande av fjärrvärme är beroende av hur mycket energi som förbrukas. Här kan du läsa mer om vad som ingår i installationskostnaden.

Energikostnaden för själva fjärrvärmen är 96 öre/kWh (2024) och därtill tillkommer en fast avgift för nätet på 6 875 kr/år. Baserat på en årsförbrukning på 24 000 kWh uppgår totalkostnaden till ca 124,6 öre/kWh, inklusive nätavgift. Du kan därtill också välja att få klimatneutral fjärrvärme mot tilläggskostnaden 2,5 öre/kWh.

Läs mer om våra fjärrvärmepriser här 

Vi lämnar alltid 2 års garanti på de installationer vi gör i ditt hem.

 

Inga särskilda bidrag kan sökas för att installera eller byta till fjärrvärme, men däremot kan ROT-avdrag göras på själva arbetskostnaden i installationskostnaden för fjärrvärmecentralen. Du kan läsa mer om ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida

Ja, det kan du, på den delen som utgör arbetskostnaden i installationskostnaden. Begär att vi gör det avdraget så betalar du slutpriset med ROT-avdrag avräknat när du får fakturan av oss. Observera att endast fastighetsägaren kan skriva på begäran om ROT-avdrag. Du kan läsa mer om ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida

Om det skulle uppstå något driftfel på din fjärrvärmeanläggning efter våra ordinarie öppettider kan ni alltid ringa till beredskapsvakt, dygnet runt, året om.

 

Ja, du kan både betala med autogiro och få din faktura som elektronisk faktura.

För att betala med autogiro laddar du ner denna autogiromedgivandeblankett, skriver ut den, fyller i och skickar till oss på nedan adress. Vi behandlar sedan detta med din bank och bekräftar att allt är i sin ordning, och så börjar autogiro gälla från nästa faktura.

Gällivare energi AB
Box 244
982 38 Gällivare

För att få fakturor från Gällivare energi som e-faktura gör du själv en anmälan om detta via din Internetbank.

Det är framför allt är de kraftigt ökande
biobränslepriserna, till följd av kriget i Ukraina, som
leder till höjda fjärrvärmepriser.
Den svaga kronan gör också att många av de länder
som dammsuger marknaden efter biobränslen
vänder sig till Sverige när exporten från Ryssland,
Ukraina och Belarus som vanligtvis står för en stor
marknadsandel, har stoppats.
Biobränslepriserna har gått upp med ca 70% på
väldigt kort tid och vi hoppas att dessa priser på sikt
återgår till mer normala nivåer.