Omställning av energisystemet i Gällivare till industriell restvärme

Gällivare Energi driver ett treårigt projektet som ska bidra till att lösa utmaningen om ett mer hållbart och smart energisystem i Övre Norrland. Projektet skapar förutsättningar att införa ett uppdaterat system för fjärrvärme i Gällivare, redo att effektueras 2026 eller när LKABs och Hybrits produktion av fossilfritt stål kommit igång.

Ett antal tekniska utredningar, tester och simuleringar genomförs för att förbereda de anpassningar som behöver göras för att kunna använda låggradig spillvärme i det befintliga systemet. Kunskap samlas också in från andra pågående utvecklingsprojekt som hanterar utmaningar och möjligheter rörande restvärmens temperatur respektive lagringsmöjligheter.

Erfarenheterna sprids och delas till andra energibolag, i första hand verksamma aktörer i de norrbottniska omställningskommunerna eftersom de har delvis liknande utmaningar.

På sikt kommer privata och offentliga fastighetsägare kunna ta del av den 100%-iga cirkulära fjärrvärmen. 

 

Projekt: Omställning av energisystemet i Gällivare till industriell restvärme
Projektägare: Gällivare Energi AB
Projekttid: 2023-06-01 – 2026-09-30
Medfinansiärer: Europeiska Regionalfonden och Region Norrbotten