Ledningsarbete efter Norskavägen

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin

Etapp 1: 21/6 – 6/8 (Uppdaterad planering), Norskavägen avstängd mellan Sågaregatan och Pumparegatan. Hemsidan uppdateras löpande.

Under sommaren pågår ledningsarbete i det svartmarkerade området. Det innebär att området etappvis kommer att grävas upp och att vägar etappvis kommer att stängas för biltrafik.

I första etappen är Norskavägen avstängd mellan Sågaregatan och Pumparegatan.

I andra etappen är Pumparegatan avstängd mellan Birkarlagatan och Norskavägen (Planerad v32-v37).

De exakta tidpunkterna för respektive etapp kommer löpande att annonseras på Gällivare Energis webb- och facebooksida.

Gång- och cykeltrafik kommer att vara öppen under hela byggtiden, den kommer dock att omledas för säker passage längsgående arbetsområde.

Biltrafik hänvisas att följa orange vägvisning eller om möjligt välja annan väg. Alternativ till annan väg visas i bild.

Ledningsarbete norskav. sommar 2021
Ledningsarbete norskav. sommar 2021