GÄLLIVARE ENERGI - din egen energi
STARTSIDA    OM FÖRETAGET    AKTUELLT    PRIVAT    FÖRETAG    FRÅGOR OCH SVAR    NEDLADDNINGAR    KONTAKT

Priser Företag

FJÄRRVÄRMEPRISER 2019
I samtliga kostnader ingår moms

Anslutningsavgift
 

Kontakta oss för en offert angående anslutningsavgift.
 

Fjärrvärmepris 2019
 
Energipris
76,625 öre/kWh
Tillval: Klimatneutral fjärrvärme
Energipris + 2,5 öre/kWh
 
 
Abbonerad effekt (E) per år:
 
Abonnemangseffekten (E) i kW beräknas genom att medeltalet av de två senaste kalenderårens energiförbrukning i kWh, normalårskorrigerad, divideras med ett kategorital. Den framräknade effekten avrundas till en decimal(kW).
Nya kunder, E = beräknad årlig förbrukning(MWh) / kategorital.
 
 
 
Fast avgift (effektavgift) per år:
 
kp = konsumentprisindex (kp för 2018 är 1,1489695)
 
0 < E ≤ 55 kW
kp x 350 x E x moms
55,1 < E ≤ 500 kW
kp x (6600 + 220 x E) x moms
500,1 < E ≤ 3000 kW
kp x (31 600 + 165 x E) x moms
 


Tabell 1. Flerfamiljshus (bostäder), kategorital 2400 (Alla priser inkl. moms)
Årlig förbrukning (MWh) Total kostnad per år(kr) Varav under året fast del (kr) Varav under året rörlig del (kr)
80 78 056 16 756 61 300
193 182 774 34 888 147 886
500 458 430 75 305 383 125
1 000 907 382 141 132 766 250


Tabell 2. Bostads- och kontorshus m.m (blandat), kategorital 2100 (Alla priser inkl. moms)
Årlig förbrukning (MWh) Total kostnad per år(kr) Varav under året fast del (kr) Varav under året rörlig del (kr)
80 80 449 19 149 61 300
193 186 404 38 518 147 886
500 467 834 84 709 383 125
1 000 926 189 159 939 766 250


Tabell 3. Affär, kontor, utbildning m fl lokaler, kategorital 1900 (Alla priser inkl. moms)
Årlig förbrukning (MWh) Total kostnad per år(kr) Varav under året fast del (kr) Varav under året rörlig del (kr)
80 82 465 21 165 61 300
193 189 461 41 575 147 886
500 475 753 92 628 383 125
1 000 936 358 170 108 766 250
 

AKTUELLT

Snart är vintern här!
Vill du att vi ser över din fjärrvärmeanläggning?
läs mer

Klimatneutral fjärrvärme
Nu kan du aktivt bidra till en hållbar framtid
läs mer


Vi värmer varandra

Läs Svensk Fjärrvärmes annons 'Vi värmer varandra'
Annons


LÄNKAR

Gällivare Kommun

Energiföretagen
  Sverige


Besöksadress:
Betongvägen 7
982 38 GÄLLIVARE
Postadress:
Gällivare Energi AB
Box 244
982 22 GÄLLIVARE
Telefonnummer:
Tel: 0970-755 80, Fax: 0970-755 81
Beredskapsvakt (Efter kontorstid): 0970-755 88
Email:

 
GPS-kordinater:
X=7458460, Y=1709670
System: RT90